Den barmhjertige samaritan

Et politisk danseteater om møte med fattige tilreisende.

Ideen og inspirasjonen til prosjektet fikk jeg igjennom mitt møte med gatemusikkant Madalin-Florin Lupu høsten 2013. Media presenterer et unøyanserte bilde, men jeg ønsket å bli kjent med situasjonen til de fattige tilreisende.

Og det er det som er hovedmålsetningen med dette prosjektet: å gjøre folk kjent med de personlige historiene for å bedre forstå et større politisk tema.

Bønn – lengsel etter ro

" …og seg omsider på døren må liste, hva som forstyrrer i hjertet min ro"

Til religiøse folketoner utforskes bønn som uttrykk for lengsel etter mening og ro i livet. Dansen knytter bønn til forskjellige sider ved livet, som glede og sorg. En folktone går over i en annen som en lang meditasjon.

Dans i gudstjeneste

Kirkerommet og gudstjeneste er den mest naturlige rammen for ett av mine hovedprosjekter; «dans som bønnespråk». Jeg bruker dans som en kroppslig uttrykksform for følelser og tilstander i relasjonen til Gud.

 

Hennes slaveri

Informasjon kommer snart!