Den barmhjertige samaritan

Et politisk danseteater om møte med fattige tilreisende.

Ideen og inspirasjonen til prosjektet fikk jeg igjennom mitt møte med gatemusikkant Madalin-Florin Lupu høsten 2013. Media presenterer et unøyanserte bilde, men jeg ønsket å bli kjent med situasjonen til de fattige tilreisende.

Og det er det som er hovedmålsetningen med dette prosjektet: å gjøre folk kjent med de personlige historiene for å bedre forstå et større politisk tema.

Forestillingen er delt opp i forskjellig episoder med følelsesmessig og analytisk tilnærming. Den følelsesmessige tilnærmingen er fordypende øyeblikk i episodene som kommunsierer følelser knyttet til tigging og andre aspekter ved det å reise ut pga. et økonomisk behov. Den analytiske tilnærmingen er det som binder episodene sammen. I løpet av forestillingen kommer elementene som kategoriserer oss til å bli tatt bort for å vise at forskjellen på oss mennesker ikke er så stor.

Overraskelses moment i den bibelske lignelsen «Den barmhjertige samaritan» er at det er en samaritan, et forhatt folkeslag, som er den som hjelper den trengende. Kanskje trenger vi en fattig tilreisende til å lære oss å dele av vår overflod og redde oss bort fra vårt overmaterialistiske fokus?

Dans og musikk er hovedvirkemidlene. Noen av episodene vil bli formidlet igjennom film, både fra gata i Oslo og fra Romania. Det vil også bli brukt tekst som virkemiddel.

Prosjektet begynte utelukkende som et politisk kunstprosjekt men har utviklet seg til også å bli et sosialt prosjekt som skal skape arbeidsmuligheter for fattige tilreisende. Sammen med Madalin og meg kommer det til å være flere fattige tilreisende på scenen som utøvere, statister og musikere.

Det kommer også til å være arbeidsmuligheter bak scenen med oppgaver knyttet til kostymer, rekvisitter, program og billettsalg, matlaging, administrasjon og markedsføring.

Status for prosjektet:

Vi har klar en kortversjon. Den passer godt til visning i gudstjeneste, konserter, seminarer og konferanser og festivaler. 

Det jobbes også med å få inn nok midler til å kunne realisere prosjektet som en helaftens forestilling.

Prosjektpartner:

Bymisj logo

Støttet av:

Oslo bispedommeraad (1)

Medvirkende:

Sigmund Hegstad

I forestillingen er Sigmund en av to hovedaktører. Han er både utøvende og skapende kunster i prosjektet.

Les mer om meg her.

Mădălin-Florin Lupu

Mădălin-Florin er født i Romania. Han kommer fra en trekkspill-familie og lærte fra ung alder å spille. Han har de siste årene vært gatemusikant i Finland, Sverige og Norge. 

I forestillingen er Mădălin-Florin en av to hovedaktører og bidrar med som utøver og musiker.

 

Vasile Balaican

Vasile er fra Romania. Han spiller trekkspill og har de siste årene vært gatemusikant i Finland, Sverige og Norge.

I forestillingen er Vasile med som musiker.